[Spip-ca] apa,més traduccions

From : miques@... , the 20th October 2003 22:57
  • 2003-10-20 22:57:53 — miques@... - [Spip-ca] apa,més traduccions

Traduït el document Guia_instal·lació.rtf, ara em poso amb un que porta  més temps, el  PDF tutorial_avancé_nav_20021218. I el que és bo és que encara no sé si faré servir l'SPIP pel que vull Quelet