[spip-trad] [SPIP] PUBLICAT: |unique

From : goldstein@... , the 31st March 2010 23:12
  • 2010-03-31 23:12:25 — goldstein@... - [spip-trad] [SPIP] PUBLICAT: |unique

Article publicat ---------------- L'article "|unique" ha estat validat per merce. ** |unique ** per merce el dimecres 31 de març de 2010 El filtre |unique (a partir d'spip) retorna el valor de l'etiqueta a la que s'aplica només si és la primera vegada que es troba.  Per tant, s'aplica a una etiqueta situada a l'interior d'un bucle.  És possible, per diferenciar diverses utilitzacions independents al si del bucle, passar un argument de nomenament a aquest filtre.  Per exemple : [(#ID_SECTEUR|uniqueen_tete)] no tindrà incidència en (no impedirà la visualització de): [(#ID_SECTEUR|uniquecorps)].  El filtre accepta també un segon argument : «1» per visualitzar el número de vegades on l'etiqueta ha estat filtrada.  Per exemple : [(#ID_SECTEUR|uniquecorps, 1)] mostrarà el tota corresponent al número de vegades on #ID_SECTEUR haurà estat (...) -> http://www.spip.net/ca_article4684.html