[spip-trad] [SPIP] PUBLIE : {voorwaarde ?operator waarde}

From : goldstein@... , the 29th March 2016 23:10
  • 2016-03-29 23:10:26 — goldstein@... - [spip-trad] [SPIP] PUBLIE : {voorwaarde ?operator waarde}

Article validé -------------- L'article "{voorwaarde ?operator waarde}" vient d'être publié par Hanjo. ** {voorwaarde ?operator waarde} **  door Hanjo dinsdag 29 maart 2016 Met de syntax ... ?... ... wordt uitsluitend met de voorwaarde rekening gehouden als voor de voorwaarde in de context een waarde aanwezig is. De voorwaarde wordt niet in een lus meegenomen als een variabele van dezelfde naam in de context aanwezig is. bijvoorbeeld: date ?!= #ENVdate, email ?LIKE %(#ENVemail)% of:  Bestaat er een variabele met de naam titre in de context van de lus, dan selecteert de lus alleen gegevens die overeen komen met titre http://www.spip.net/nl_article6332.html