[spip-trad] [SPIP] PUBLIE : {fusion sql_veld}

From : goldstein@... , the 31st March 2016 17:03
  • 2016-03-31 17:03:42 — goldstein@... - [spip-trad] [SPIP] PUBLIE : {fusion sql_veld}

Article validé -------------- L'article "{fusion sql_veld}" vient d'être publié par Hanjo. ** {fusion sql_veld} **  door Hanjo donderdag 31 maart 2016 De voorwaarde fusion maakt de hergroepering van de resultaten van een lus tot één specifieke waarde mogelijk. Waar de resultaten van een lus zonder fusion sql_veld meerdere elementen retourneert met eenzelfde waarde voor sql_veld, zal de lus met de voorwaarde fusion sql_veld slechts één resultaat retourneren. Hiervoor bevat de gegenereerde SQL query de instructie GROUP BY. Een "pedagogisch" voorbeeld De volgende lus toont de titel van alle gepubliceerde artikelen van de site:  #TITRE  Download De volgende lus, met een voorwaarde fusion op de identificatie van de rubriek, seecteert dezelfde artikelen, maar doet een hergroepering per (...) ->http://www.spip.net/nl_article6326.html