[spip-trad] [SPIP] PUBLIE : #AIDER

From : goldstein@... , the 29th December 2011 11:54
  • 2011-12-29 11:54:19 — goldstein@... - [spip-trad] [SPIP] PUBLIE : #AIDER

Article validé -------------- L'article "#AIDER" vient d'être publié par jaro. ** #AIDER **  napísal(a) jaro 29. December 2011 štvrtok Tag #AIDER (od verzie SPIP 2.0) sa používa na zobrazenie ikony pomocníka vo vašich vlastných šablónach. Tento tag akceptuje argument vo forme kľúča podmenu, ktorý je zobrazený v ľavom ráme online pomocníka. Potom vytvorí odkaz na určitý odsek v súbore online pomocníka (ktorý sa otvorí vo „vyskakovacom okne“). Príklad: #AIDERins_upload vytvorí klikateľný odkaz (vyskakovacie okno) v online pomocníkovi na odsek o „inštalovaní súborov cez FTP alebo SCP“ . Ak chcete zistiť, aké sú všetky „vstupné body“ (možné argumenty), ktoré môžete použiť, prečítajte si, prosím, článok Nový preklad: Extending the online help. Pozor: tag #AIDER definitívne musí mať argument. Samostatný #AIDER spôsobí chybu; ak chcete len vyvolať menu (...) ->http://www.spip.net/sk_article5488.html